Landbrugets lederuddannelse

Landbrugets lederuddannelse har til mål at eleverne gennem skoleundervisning opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder.

1. udførelse af alle arbejdsopgaver i den primære landbrugsproduktion med ansvar for drift, ledelse og udvikling af virksomheden på et eller flere produktionsområder og med ansvar for personaleledelse, og

2. varetagelse af ansvar for strategisk udvikling af en landbrugsrelateret virksomhed med henblik på økonomistyring, produktion og salg.

Med bevis for landbrugets trin 2 (2. hovedforløb) kan eleven blive optaget på lederuddannelsen, som består af følgende trin:

Trin 3 produktionsleder (20 uger) studiestart feb.

Trin 4 Agrarøkonom (40 uger) studiestart sept.

Undervisningen på lederuddannelserne forestås af skolens lærere og forskellige erhvervsfolk. Blandt erhvervsfolk kan følgende nævnes: advokater, erhvervspsykologer, jægerpilot, revisorer, økonomikonsulenter, markedsføringskonsulenter, selvstændige erhvervsdrivende mm.