1. Hovedforløb i landbrugsuddannelsen

1. hovedforløb varer 16 uger, og er første del af selve hovedforløbet.

Eleverne skal tage stilling til 4 ugers valgfri specialefag og der kan vælges blandt: Dyrehold A, Dyrehold B, Teknik A, Teknik B, Teleskoplæsser, planteværn (delprøve 2+3), planteproduktion specialafgrøder, økologisk landbrug husdyr, økologisk landbrug planter.

Desuden er der i løbet af forløbet indlagt en studietur til Holland/England, hvor eleverne skal afprøve deres fagengelsk.

Der gennemgåes ligeledes forskellige fag såsom kvæg/svin/mink, planter, teknik, motion, m.fl.

Klik på de forskellig links til højre hvis du vil vide mere, eller vil tilmelde dig forløbet

 
 
 
 
Vil du vide mere? 

Studievejleder Ole Wind

tlf.: 41 38 43 57

Info 1. hovedforløb (pdf)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her kan du tilmelde dig til de forskellige forl...