Formål, målsætninger og værdier

- Kjærgård Landbrugsskole (Kjærgård) er en selvstændig og fri landbrugsskole. Skolens formål er at tilbyde undervisning inden for landbrugsuddannelse, erhvervsuddannelse og tilgrænsende uddannelses- og kursusvirksomhed i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom.

- Skolen lægger vægt på, at de elever der går ind i uddannelsen, tilbydes undervisning der er afstemt deres praktiske og teoretiske forudsætninger, og deraf forventes det at eleverne som minimum når at tilegne sig de kompetencer der er fastsat for at bestå de forskellige forløb i landmandsuddannelsen.

- Skolen har et fuldt moderne landbrug med malkekvæghold og planteproduktion, samt tilhørende værksteder. Disse faciliteter inddrages i undervisningen i de enkelte fag. På grundforløbet foregår ca. 25 % af undervisningen i stalde, marker og værksteder. Det vil sige at læring med afsæt i praksis prioriteres meget højt.

- Skolen arbejder tæt sammen med lokale landmænd om undervisning af svineproduktion. Her tages der udgangspunkt i landmændenes landbrug.

- Skolens undervisning sikrer, at jo længere eleverne kommer frem i uddannelsen, jo mere ændres undervisningen til forståelsesundervisning. "Hvorfor gør vi det vi gør".

- Skolen kvalificerer eleven til erhvervslivet gennem 37 timers ugentlig læringsaktivitet.

- Skolens undervisere er organiseret i teams, og her løses faglige og pædagogiske udfordringer i relation til undervisningen.