kalv2

Kalvene trives i velstrøede bokse.

kalvevogn

Kalvene går i kalvevogne de første ca. 6 uger. Herefter kommer de i fællesbokse.

kalve fællesboks 1

Fællesboksene i ungdyrstalden.

kostald1

Køerne i kostalden.

køerud1

Om sommeren er køerne på græs. En stor glæde for alle den dag de lukkes ud.

kostalden

Kostalden er en traditionel løsdriftsstald.

kostalden sengebåse

Der er sengebåde med madrasser og fastgulv med skrabeanlæg.