Pædagogik

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag centreres omkring eleverne og afspejles i undervisningsforløbet. Der fokuseres bl.a. i faglighed og fastholdelse. Kvalitetsbegrebet der overordnet præciserer indholdet i dette fællesgrundlag betyder, at skolen arbejder for at undervisningen centreres om den enkelte elev med størst mulig udnyttelse af elevens kompetencer. At de enkelte elever bliver så dygtige, de kan, betyder også, at vi som skole skal understøtte elever, der bryder sociale baggrunde og uddannelsestraditioner. Vi arbejder for, at anvendelsesorienteret undervisning såvel praktisk som teoretisk styrker elevernes læringslyst. Indsatsområderne har alle fagprofessionelt fokus. Det er en fælles opgave i den lærende skole, at etablere og implementere læringsmiljøer, der retter sig mod en mangfoldig elevgruppe.

Eleverne arbejder enkeltvis og/eller i niveaumæssige grupper hvor bl.a. tid, mængde, sværhedsgrad, teoretisk/praktisk indlæringsmetode m.v. er en differentieret størrelse. I visse fag føres en port folie hvor resultaterne løbende bedømmes. Den samlede stofmængde overstiger kravet men giver også dygtige elever mulighed for ekstra indlæring. Der kræves et minimum resultat for indstilling til eksamen.

Blandt lærergruppen holdes ugentlige pædagogiske møder hvor elever og undervisningsforløb evalueres og tilpasses.