Karaktergivning

Her kan et samlet gennemsnit af karaktererne ses, som er afgivet ved de afsluttende prøver hvor ekstern censor har medvirket.

Karaktergennemsnit ved afsluttende prøver 2014-2015