Indsatsområder

Skolemiljø

Sammenhæng mellem kostskolemiljø, fritidsmuligheder og undervisningsmiljø. Der tilføres løbende flere fritidsmuligheder bl.a. idrætsaktiviteter, værksted, virksomhedsbesøg, aktiviteter ud af huset m.v. Flere af aktiviteterne kan have fagligt islæt og der tilstræbes en til flere ugentlige pligtige aktiviteter hvor også en eller flere ansatte deltager.

Næsten alle elever finder aktiviteterne positive især de fagrelevante. Det forøger præstationer, fastholdelse og tilfredshed. En del holder også på retten til selv at disponere over "fritid". Aktiviteterne bidrager desuden til elevernes sociale kompetencer på tværs af faggrene og alder.

Kontaktlærerordning

Alle elever er tilknyttet en kontaktlærer/klasselærer. Formålet er bl.a. at skabe større indsigt og fortrolighed mellem elever-skolen-forældre-arbejdsgivere.

Næsten alle elever finder kontaktlærer/klasselærer rollen positiv. Det gør skolegangen lettere for eleverne og dermed også en forøgelse af præstationer, fastholdelse og tilfredshed. Det er med til at øge elev/lærer relationer.