Elevråd og udvalg

I hver klasse vælges en repræsentant til elevrådet. Disse deltager i lærermøder. Formanden for elevrådet deltager desuden også i skolens bestyrelsesmøder.

Elevrådet etableres hver gang der starter nye elevhold. Elevrådet forelægger elevernes ønsker eller problemstillinger for skolens personale. Desuden bruges elevrådet også til at tage beskeder med tilbage i klasserne.

På skolen forefindes der også forskellige udvalg, som varetager elevernes interesser. Her kan blandt andet nævnes sportsudvalg, festudvalg, kælderudvalg, aftenudvalg.