Centrale databaser

På Kjærgård Landbrugsskole anvender vi følgende systemer:

Økonomistyring:

  • Navision Stat, bruges til regnskabsføring

Studieadministrative systemer:

  • EASY-C, elevadministration
  • EASY-P, administrationssystem til praktikdelen af erhvervsuddannelserne
  • Elevplan, webbaseret system, der understøtter erhvervsuddannelserne på erhvervsskolerne

For alle systemer gælder at Kjærgård Landbrugsskole bruger de vejledninger som STIL stiller til rådighed.